-->

Wednesday, February 2, 2011

හෙළ දෙරණ වග - අරීසෙන් අහුබුදු සූරීන්

0

ය න ව ර රාවන රකුසා විස්මව එලියට බැස ලා
වා න ර කොල්ලන් යන රඟ බලා නුවන් යුග ඇර ලා
වා ම න කුඩ කොඩි සේසත් විජිනි පත්ද ගෙන අල් ලා
කේ ස ර සිහ රජෙක් ලෙසට උන්නයි පහසට නැගි ලා

No Response to "හෙළ දෙරණ වග - අරීසෙන් අහුබුදු සූරීන්"

Post a Comment

අදහස් සහ උදහස්